Upravni odbor Šolskega sklada

 

Predsednica:

Manica HUDALES

Člani:

Nika ERNST

Mitja HOJNIK

Tanja PURNAT

Mija M. PEČNIK

Alenka BEGIČ in

Marjana UGOVŠEK.

HITRI DOSTOP

Novice OŠ Nazarje
GALERIJA

eAsistent
JEDILNIK

PUBLIKACIJA
e-UČILNICA
OBČINA NAZARJE

Dostopnost