Predmetnik

OBVEZNI PROGRAM V 9-LETNI OSNOVNI ŠOLI

Predmeti

Število ur tedensko v razredih

skupaj ur
predmeta

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

1631,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1318,0

Tuji jezik 1

2

2

2

3

4

4

3

3

656,0

Tuji jezik 2

2

Likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1

1

1

487,0

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

452,0

Družba

2

3

175,0

Geografija

1

2

1,5

2

221,5

Zgodovina

1

2

2

2

239,0

Domovinska in državljanska kultura in etika

1

1

70,0

Spoznav. okolja

3

3

3

315,0

Fizika

2

2

134,0

Kemija

2

2

134,0

Biologija

1,5

2

116,5

Naravoslovje

2

3

175,0

Naravoslovje in tehnika

3

3

210,0

Tehnika in tehnologija

2

1

1

140,0

Gospodinjstvo

1

1,5

87,5

Šport

3

3

3

3

3

3

2

2

2

834,0

Predmet 1

2/1

2/1

2/1

204,0

Predmet 2

1

1

1

102,0

Predmet 3

1

1

1

102,0

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

103,5

skupaj vseh ur

7907,5

Št. predmetov

6

6

6

8

9

11

14

16

14

Št. ur na teden

20

21

22

24

26

26

29

30

30

 

Dostopnost