pevski_zbori0001
Zborovska dejavnost na OŠ Nazarje je postala ena od najbolj razpoznavnih dejavnosti naše šole. V štirih zborih in eni vokalni skupini prepeva pol otrok naše šole. Na šoli delujejo štirje pevski zbori ter vokalna skupina »I-zborček«.

–         MLAJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR: učenci 1. in 2. razreda,
–         OTROŠKI ZBOR PŠ ŠMARTNO OB DRETI: učenci od 1. do 5. razreda,
–         STAREJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR: učenci 3., 4. in 5. razreda,
–         MLADINSKI PEVSKI ZBOR: učenci od 6. do 9. razreda,
–         vokalna skupina »I-zborček«: vključuje izbrane nadarjene učence.

Profesorica Katja Gruber sama poučuje pevce od prvega do devetega razreda, zato lahko doseže sistematiko in nadgrajuje preteklo pevsko znanje. Pevce spodbujamo k devetletnemu sodelovanju v zboru. Selekcije ne delamo, občasno se le za tekmovalne nastope dogovorimo »za krajšo pavzo« s starši otrok s posebnimi potrebami ali pevci z večjimi učnimi težavami. Zbori se med seboj povezujejo v skupne koncerte, tako se mlajši učijo od starejših, starejši pa se veselijo svoje vodilne vloge.  Dvoglasje se uvede že v starejšem OPZ (3. – 5. r.), kasneje razdelitev v večglasje ni več nepremagljiv problem. Veliko manjših nastopov si lahko privoščimo, ker ob posnetih klavirskih spremljavah zborovodkinje premostimo težavo s korepetitorji (denar in čas). Zelo pomemben dosežek pa je, da, da 1x tedensko v času vaj mladinskega zbora ni pouka, le občasno kakšno tekmovanje ali ekskurzija.

Starejši OPZ in MPZ sta na mnogih tekmovanjih že večkrat potrdila svojo kvaliteto.
(glej prilogo DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH)

Zbori pa redno sodelujejo tudi na vseh šolskih in krajevnih prireditvah.  Odmevne so tudi glasbene pravljice, ki jih zbori pripravljajo v prednovoletnem času.
(glej prilogo GLASBENE PRAVLJICE)

Dostopnost