Interesne dejavnosti v šol. l. 2024/2025

Interesne dejavnosti so oblika izobraževanja učencev, pri katerih si učenci bodisi pridobijo znanja na tistem področju, ki jih dodatno zanima, ali pa na področju, kjer so učenci že uspešni in znanja samo poglabljajo.

Šola interesne dejavnosti mora izvajati, od učencev samih pa je odvisno, katero interesno dejavnost bodo izbrali. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Učenec izbere interesno dejavnost iz ponudbe interesnih dejavnosti in njegova dolžnost je, da jo potem tudi obiskuje.

 

Ko bo seznam interesnih dejavnosti za tekoče šolsko leto končen, bo objavljen tukaj.

Dostopnost