Osnovna šola Nazarje vpisuje otroke v vrtec Nazarje in enoto Šmartno ob Dreti za šolsko leto 2024/2025.

Prijavo za vpis otroka v vrtec Nazarje in Šmartno ob Dreti pošljite:

  • po elektronski pošti na naslov: os.nazarje@guest.arnes.si
  • po navadni pošti na naslov: OSNOVNA ŠOLA NAZARJE, Zadrečka cesta 37, 3331 NAZARJE

Podrobnejše informacije in obrazce za vpis lahko dobite:

  • v tajništvu OŠ NAZARJE, tel. št. (03) 839 13 60

Obrazce za vpis lahko dobite tudi na spletni strani šole. 

VPIS OTROK V VRTEC NAZARJE in ENOTO ŠMARTNO OB DRETI BO TRAJAL do 29. 3. 2024.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20) v 51.a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

Lepo pozdravljeni!                                                                                               

Ravnateljica

Vesna LEŠNIK, mag. manag. izobr.

Dostopnost