Izbirni predmeti v šol. l. 2021/2022

IZBIRNI PREDMET ŠTEVILO SKUPIN MENTOR
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Šport za sprostitev 2 Primož JELŠNIK
Izbrani šport nogomet 1 Primož JELŠNIK
Likovno snovanje 1 1 Uroš POTOČNIK
Likovno snovanje 2 1 Uroš POTOČNIK
Likovno snovanje 3 1 Uroš POTOČNIK
Logika I, II 1 Mateja TEVŽ SRČIČ
Nemščina (7. r) 1 Urška GOLČMAN
Urejanje besedil 1 Jožica BEZOVNIK
Multimedija 1 Jožica BEZOVNIK
Vzgoja za medije 1 Petra LONČAR
Šolsko novinarstvo 1 Ksenija F. Vuga
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Nemščina (4., 5., 6. r) 1 Urška GOLČMAN
Šport 2 Primož JELŠNIK
Umetnost (POŠ) 1 Petra LONČAR
Računalništvo 1 Jožica BEZOVNIK
Angleščina (1. r) 1 Janja KOVAČ
OŠ NAZARJE
OŠ NAZARJE
OBLAK 365
OŠ NAZARJE
OŠ NAZARJE